คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รับสมัครอบรมการเขียนออนไลน์

วันที่  

11/01/61

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เปิดรับสมัครอบรมการเขียนเพื่อการใช้บนสื่อออนไลน์ ๓ รุ่น ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

                 – รุ่นที่ ๑ นวนิยาย (วันที่ ๓ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) โดย ปองวุฒิ , อุรุดา โควินท์, เชอริณ
– รุ่นที่ ๒ บทความ/สารคดี (วันที่ ๑๐ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) โดย โตมร ศุขปรีชา , วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
– รุ่นที่ ๓ บทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัย (วันที่ ๓ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๑) โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง, รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ, จรูญพร ปรปักษ์ประลัย

รับสมัครจำนวนจำกัด !! สมัครออนไลน์ได้ทาง https://goo.gl/forms/7WCi2MivtpbSgOpx1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม วันที่ ๓๑ มกราคมนี้ ทาง www.ocac.go.th หรือ Facebook สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ๐-๒๒๐๙-๓๗๕๒-๓

ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเขียนออนไลน์ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

https://www.ocac.go.th/wp-content/uploads/2022/03/news_9348.pdf

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ