Facebook Logo

ราคากลางจ้างจัดกิจกรรมพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ : การออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกายร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่  

05/04/67

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ