คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน จำนวน 6 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)

วันที่  

21/03/66

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ