ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน จำนวน 6 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)

วันที่  

21/03/66

แชร์

Share on facebook
Share on twitter

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ