คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ราคากลาง : การจ้างขนส่งผลงานศิลปะจากประเทศไทย – กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส (ไป – กลับ) โดยทางเรือ ในนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยไทย – โปรตุเกส ของนายสมบูรณ์ หอมเทียนทอง (วงเงิน 1,800,000 บาท)

วันที่  

23/03/61

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ