ราคากลาง : นิทรรศการมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 57 การจ้างขนส่งผลงานศิลปะพร้อมบรรจุหีบห่อ เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ เวนิส เบียนนนาเล่ ครั้งที่ 57 (วงเงิน 800,000 บาท)

วันที่  

16/02/60

แชร์

Share on facebook
Share on twitter

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ