คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ราคากลาง : นิทรรศการมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 57 การจ้างขนส่งผลงานศิลปะพร้อมบรรจุหีบห่อ เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ เวนิส เบียนนนาเล่ ครั้งที่ 57 (วงเงิน 800,000 บาท)

วันที่  

16/02/60

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ