คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ราคากลาง : โครงการจัดจ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปีพุทธศักราช 2563 (วงเงิน 950,000 บาท )

วันที่  

23/04/63

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ