ราคากลาง : โครงการบริหารจัดการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อจัดแสดงนิทรรศการในโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ,Korat 2021 (วงเงิน 3,727,000 บาท)

วันที่  

29/01/64

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ