ราคากลาง : โครงการเช่าพื้นที่อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วงเงิน 2,380,224 บาท)

วันที่  

17/09/61

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ