ราคากลาง : โครงการเช่าพื้นที่อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วงเงิน 2,453,088 บาท)

วันที่  

10/09/63

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ