คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดงานมหกรรมสุขภาพดี (CRA STRONG TOGETHER) ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๑๔ ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ น. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดงานมหกรรมสุขภาพดี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๔ ปีวันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธัมมธโช) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีทั้งกิจกรรมเสวนาเรื่องสุขภาพและกิจกรรมต่างๆ มากมาย โอกาสนี้นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้นางรพีพร คล่องธนาคม เลขานุการกรม เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปีวันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ ชั้น ๑ อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นโรงพยาบาลขนาด ๔๐๐ เตียง สานต่อการดำเนินงานตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานผูทรงสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขึ้นเมื่อ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะผู้ป่วยในท้องถิ่นธุรกันดารที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ และพัฒนาต่อยอดการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และด้วยเทคโนโลยีอันเป็นเลิศ ช่วยยกระดับการแพทย์ไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ