คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รายละเอียดเเละขอบเขตการจ้าง(TOR)จ้างจัดการเเสดงศิลปะร่วมสมัยเทิดไท้องค์ราชันเข้าร่วมภายในงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 โดยวิธีคัดเลือก

วันที่  

27/06/67

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ