คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ร่วมชมการแสดงเดินแบบ “งามอาภรณ์ งามศิลป์ งามแผ่นดินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” 77ท่าน จากทุกจังหวัดในประเทศไทย

วันที่ 21 เม.ย. 2561 เวลา 20.30 น.
ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ทำการต้อนรับ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมชมการแสดงเดินแบบ
”งามอาภรณ์ งามศิลป์ งามแผ่นดินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” จำนวน 77ท่านจากทุกจังหวัดในประเทศไทย และชมการแสดงร่วมสมัยของอาจารย์ มานพ มีจำนัส ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง
หนึ่งกิจกรรมในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงใหญ่) และร่วมชมการออกร้านสินค้าทางวัฒนธรรมบริเวณรอบงานด้วย

แชร์