ร่วมส่งผลงานออกแบบเครื่องแต่งกายในมิติทางนวัตกรรม

ดีไซเนอร์ไทยที่มีอายุตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไป และมีผลงานออกแบบในปี 2543 – 2561 ร่วมส่งผลงานออกแบบเครื่องแต่งกายในมิติทางนวัตกรรม เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดแสดงในนิทรรศการ Innovative Costume of the 21st Century: The Next Generation ที่ the Museum of History

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ