Facebook Logo

ร่างประกาศ ร่างเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกำหนดรับฟังความคิดเห็น ตั้งเเต่วันที่ 8 – 14พฤษภาคม 2567 สามารถสอบถาม/ส่งความคิดเห็นได้ที่ โทรศัพท์ 0 2209 3749 โทรสาร 0 2202 9639 ที่อยู่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เลขที่ 10 ชั้น 3 ถนนเทียมร่วมมิตร เเขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 และไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ ocac0601@saraban .mail.go.th

วันที่  

08/05/67

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ