คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

วธ.ประชุมคณะกรรมการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมีนางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบออนไลน์

ทั้งนี้ ที่ประชุมหารือการเตรียมการจัดงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ