คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

วธ. มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ 8 รุกงานออกแบบกราฟิกเพื่อชุมชนปั้นนักออกแบบรุ่นใหม่พัฒนาสินค้าและบริการของชุมชนจังหวัดเชียงราย พร้อมเผยแพร่สื่อสังคมออนไลน์

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบรางวัลผู้ชนะ การแข่งขันรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ 8 (The Real Graphic Design) โดยมีนางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายนคร พงษ์น้อย ผู้อำนวยการอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง ผู้บริหาร ผู้แทนส่วนราชการ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจน แขกผู้มีเกียรติ ศิลปิน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินและประกาศผลรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม กาสะลอง น.ส.เราะห์มานี นิมะ น.ส.แพรวา เจริญกรุง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศอันอับ 1 ได้แก่ ทีม 6994 น.ส.กฤติลักษณ์ โหมดตาด และน.ส.รมิตา ศุภฤกษ์รัตน์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมทีม ก้านกล้วย น.ส.ศิริยศ คูนิก น.ส.เจนนิสตา ไพบูลย์ธนศาล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ทีม Soft Power Ranger น.ส.ปุณยนุช เชียงบุตร น.ส.วรติ พรอำไพพรรณ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และทีม มาเอาม่วน นายศุภรักษ์ กสิกรางกูร น.ส.ศิริวาริญ รักสาร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับรางวัลทีมละ10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ทั้งนี้สศร. จะนำผลงานของผู้ได้รับรางวัลเผยแพร่ผ่านรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ 8 ทางสื่อสังคมออนไลน์ ของ สศร.เริ่มเผยแพร่ตอนแรก ในวันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ.2566

แชร์