คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

วธ. มอบโล่รางวัลการประกวดสื่อ “วินัยสร้างชาติ” เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนรุ่นใหม่ เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลกิจกรรมการประกวดสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัย ภายใต้หัวข้อ “วินัยสร้างชาติ” โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ผู้รับรางวัล แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องนิทรรศการ ๕ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ในการนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ชมวีดิทัศน์การจัดงานและตัวอย่างผลงานภาพยนตร์สั้น พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ผ่านการคัดเลือก ๒๔ ผลงาน นอกจากนี้ยังได้ชมกิจกรรมสาธิตการผลิตสื่ออีกด้วย

ทั้งนี้ งานดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นช่องทางให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราว แชร์ประสบการณ์ ทักษะ และแสดงศักยภาพในการผลิตสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัยที่สร้างสรรค์ เป็นการจุดประกายความคิดให้เด็กรุ่นใหม่ในการร่วมกันผลิตสื่อที่ดี นำไปสู่การร่วมกันป้องกันและแก้ไขสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคม ปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม ถ่ายทอดผ่านมุมมองสื่อในรูปแบบภาพยนตร์สั้น (Short Film) และเผยแพร่ผ่านสื่อในยุคดิจิทัลให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่ชนะการประกวด จำนวน ๒๔ ผลงาน จาก ๑๒๘ ผลงาน เพื่อรับโล่รางวัล และเงินรางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น ๒๗๐,๐๐๐ บาท โดยผลการประกวดในแต่ละระดับ ได้แก่

*ระดับนักเรียน นิสิต/นักศึกษา*
– ชนะเลิศ ทีม GF TEAR ผลงาน “จับเท็จ”
– รองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีมเอิกเกริก ผลงาน “ความ(ไม่)เคยชิน”
– รองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีม Timeless ผลงาน “แบบแผนชีวิต”
– รางวัลชมเชย จำนวน ๕ ทีม ประกอบด้วย ทีมวงข้าวสตูดิโอ M ผลงาน “เริ่มได้แล้ว” ทีม Studywars ผลงาน “ถนน” ทีมบังเอิญ ผลงาน “วินัยที่แม่สอน” ทีมสภานักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี ผลงาน “วินัยใต้สำนึก” ทีมจ๋อยหลอย ผลงาน “เริ่มร้อยเรียง”

*ระดับประชาชนทั่วไป*
– ชนะเลิศ ทีมโกมุ โกมุ ผลงาน “ระเบียบ วินัย สร้างชาติ”
– รองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีม The Superproductionmans ผลงาน “๗ วัน อันตราย”
– รองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีม Farmer ผลงาน “เวลา”
– รางวัลชมเชย จำนวน ๕ ทีม ประกอบด้วย ทีม Metta Production ผลงาน “วินัยสร้างคน คนสร้างชาติ” ทีม ตะโกนฟิล์มโปรดักชั่น ผลงาน “เอ๊ะ! วินัย” ทีม รักผักสตูดิโอ ผลงาน “Clear” ทีม Bossy Gang ผลงาน “วินัยสร้างได้ตั้งแต่เด็ก” ทีม n.m.t.entertainment ผลงาน “หมวกเนตรนารี”

*ระดับหน่วยงาน/องค์กร*
– ชนะเลิศ ทีมรวงข้าวสตูดิโอ P ผลงาน “ร่วมกัน”
– รองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีมถนัดดี ผลงาน “อีก ๒๑ วัน ฉันจะกลายร่าง”
– รองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีมโรงเรียนมีนบุรี ผลงาน “ความฝันของแบงก์”
– รางวัลชมเชย จำนวน ๕ ทีม ประกอบด้วย ทีมสุดส่าว พุทไธสงทีม ผลงาน “เพชรแท้” ทีมหนังสั้นตัวจิ๋ว ผลงาน “พร้อมแล้วๆ ตื่นเต๊น ตื่นเต้น” ทีม True Color ผลงาน “วินัยสองสี” ทีมบ้านทรายทอง ผลงาน “แรงบันดาลใจที่เหลืออยู่” ทีม Sriubon Film Studio ผลงาน “เตะสู่ฝัน Kick to dream”

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ