คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

วธ.ร่วมกับชาวเชียงรายประกาศแนวคิด The Open World หรือ “เปิดโลก” รับรู้ทางศิลปะ และเผยโฉม ๒๐ ศิลปินเฟสแรกจากทั่โลกพร้อมโชว์ผลงานสร้างสรรค์ในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai2023

คิกออฟ Thailand Biennale,Chiang Rai 2023 วธ.ร่วมกับชาวเชียงรายประกาศแนวคิด The Open World หรือ “เปิดโลก” รับรู้ทางศิลปะ และเผยโฉม ๒๐ ศิลปินเฟสแรกจากทั่โลกพร้อมโชว์ผลงานสร้างสรรค์ในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai2023 วันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗ ณ จังหวัดเชียงรายสร้างชื่อ Soft power ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกคิกออฟ Thailand Biennale,Chiang Rai 2023 วธ.ร่วมกับชาวเชียงรายประกาศแนวคิด The Open World หรือ “เปิดโลก” รับรู้ทางศิลปะ และเผยโฉม ๒๐ ศิลปินเฟสแรกจากทั่โลกพร้อมโชว์ผลงานสร้างสรรค์ในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai2023 วันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗ ณ จังหวัดเชียงรายสร้างชื่อ Soft power ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก

วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัวแนวคิดและเปิดตัว ๒๐ ศิลปิน เฟสแรกของ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ และภัณฑารักษ์ พร้อมด้วยศิลปินเชียงราย สมาคมขัวศิลปะ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในงาน ณ วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ. โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ณ จังหวัดเชียงราย

เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดเชียงราย กลายเป็นเมืองศิลปะระดับโลก’และเป็นจุดหมายที่นักเดินทางทั่วโลก อยากมาเยี่ยมชมสร้างการบูรณาการระหว่างศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้แนวความคิดหลักของThe Open World หรือ เปิดโลก ซึ่งเกิดมาจากการลงพื้นที่ศึกษาและค้นหาบริบทของเชียงรายมีข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธรูปปางเปิดโลกที่ประดิษฐาน ณ วัดป่าสั ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพหุวัฒนธรรม ที่แสดงถึงอิทธิพลจากวัฒนธรรมหลากหลายในเอเชียจนเป็นที่มาของแนวคิด The Open World หรือ เปิดโลก ในครั้งนี้ ดังนั้น วันนี้ถือเป็นการ เริ่มต้นนับถอยหลังเข้าสู่การจัดงานมหกรรม ศิลปะร่วมสมัยนานาชาติThailand Biennale, Chiang Rai 2023 ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโลกแห่งการรับรู้ทางศิลปะ เปิดประเทศ และเปิดเมืองเชียงราย เชื่อโยงศิลปะสู่วิถีชีวิต ร่วมกันบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ครั้งนี้ และร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีไปพร้อมๆ กับพี่น้องชาวเชียงราย สำหรับ ๒๐ ศิลปินที่ ประกาศเปิดตัวเป็นกลุ่มแรกในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ประกอบด้วยศิลปินชาวไทยและต่างประเทศจากทั่วโลก ได้แก่

๑.all(zone) กรุงเทพฯ ๒. อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล เชียงใหม่ ๓. บ้าน

นอก ความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม ราชบุรี ๔. บู้ซือ อาจอ เชียงราย

. Citra Sasmitaบาหลี ๖. Ernesto Neto รีโอเดจาเนโร ๗. Haegue

Yang โซล / เบอร์ลิน 6. Ho Tzu Nyen สิงคโปร์ ๙. กมลลักษณ์ สุขชัย

กรุงเทพฯ ๑๐. Michael Lin ไทเป / เซี่ยงไฮ้ / บรัซเซล ๑๑. นาวิน ลา

วัลย์ชัยกุล เชียงใหม่ / ฟูกูโอกะ ๑๒. Nguyen Trinh Thi ฮานอย ๑๓. นิ

พันธ์ โอฬารนิเวศน์ กรุงเทพฯ ๑๔.

รุ่งโรจน์ เปี่ยมยศศักดิ์ / กลุ่ม ๑๐๑

เฮือนโบราณล้านนา เชียงใหม่ ๑๕. Ryusuke Kido โตเกียว ๑๖. สนิทั

ศน์ ประดิษฐทัศนีย์ กรุงเทพฯ ๑๗. Sawangwongse Yawnghwe

อัมสเตอร์ดัม ๑๘. Soe Yu Nwe ย่างก้ง ๑๙. ศรีวรรณ เจนหัตฤการกิจ

เชียงราย ๒๐. Tobias Rehberger แฟรงก์เฟิร์ต

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ