วธ.-สศร.ร่วมบูรณาการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมบูรณาการเครือข่ายศิลปินชาวนครสวรรค์เปิดโมเดล “ศิลป์สร้างสุขสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Art Inspiring Happiness) ภายใต้แนวคิด “อารยธรรมแห่งสายน้ำ วัฒนธรรมจีนไทย สานสายใยชาติพันธุ์”

นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม จะจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” รวม 17 จังหวัดภาคเหนือ ภายใต้แนวคิด “อารยธรรมแห่งสายน้ำ วัฒนธรรมจีนไทย สานสายใยชาติพันธุ์”ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2566 ณ หาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีกิจกรรมหลักที่น่าสนใจ ได้แก่ นิทรรศการความรู้ เรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้านแสดงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด เช่น การขับซอล้านนา ลิเกพื้นบ้าน ฟ้อนวิถีไทลื้อ การสาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน รวมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) และผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (CCPOT)

ด้านโครงการ “ศิลป์สร้างสุขสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Art Inspiring Happiness) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้บูรณาการร่วมกับเครือข่ายศิลปิน จังหวัดนครสวรรค์ และแหล่งทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ โดยมีเสนีย์ แช่มเดช จิตรกรแนวนามธรรมของจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้ดูแลโครงการฯ เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะในสาขาต่างๆ แก่เยาวชน ตลอดจนเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมในชุมชน ให้สามารถนำไปใช้เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนาและต่อยอด สู่อาชีพตามความถนัด ช่วยให้มีรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ ทุกภาคส่วนในสังคมไทย

ทั้งนี้ไฮไลท์ของโครงการ “ศิลป์สร้างสุขสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ประกอบด้วย นิทรรรศการแสดงผลงานศิลปะทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม และงาน Installation จากศิลปินผู้มีชื่อเสียงแพร่หลาย เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติจำนวนกว่า 30 ชิ้นงาน พร้อมทั้งจัดเสวนาในหัวข้อ “วิถีศิลปินปากน้ำโพ” โดยเสนีย์ แช่มเดช ดินหิน รักพงษ์อโศก วีรยุทธ ศรีเกษร บัญชา ทัศมาลี และอดิเรก นิ่มเซียม ซึ่งมีการถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กเครือข่าย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ในพิธีเปิดวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00-18.00 น.

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับงานศิลปะร่วมสมัย อาทิ ฐานกิจกรรมสีน้ำ โดย บัญชา ทัศมาลี ฐานกิจกรรมศิลปะเทคนิคชาร์โคล (Basic Drawing With Charcoal Pencils) โดยอาจารย์ ดินหิน รักพงษ์อโศก ฐานกิจกรรมวาดภาพลายเส้นโดยอาจารย์วีรยุทธ ศรีเกษร ฐานกิจกรรมศิลปะสื่อผสม โดยอาจารย์เสนีย์ แช่มเดช และฐานกิจกรรมศิลปะสีอะคริลิค โดยอาจารย์อดิเรก นิ่มเซียม เริ่มเวลา 10.00 น.-19.00 น. ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 16-20 มกราคม 2566

นายประสพ กล่าวต่อว่า กิจกรรมในโครงการ “ศิลป์สร้างสุขสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ฯ เป็นอีกหนึ่งพลังสร้างสรรค์ที่สำคัญยิ่งต่อการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยให้แพร่หลาย ควบคู่ไปกับการการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านศิลปะและมรดกทางภูมิปัญญาในท้องถิ่น ให้ก้าวไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนและประเทศชาติ

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ณ หาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2566 ตั้งแต่ 10.00 น.-19.00 น. สำหรับท่านที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรม สามารถติดตามรับชมการเสวนาและกิจกรรมต่างๆ ได้ทางเพจเฟซบุ๊ก Seni Chaemdet และเพจสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

แชร์