วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร

วันที่  

01/12/64

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ