วันปิยมหาราช

วันที่  

21/10/65

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

แชร์

Share on facebook
Share on twitter

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ