คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

วันมาฆบูชา

วันที่  

25/02/64

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ้งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีพระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ