คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ศิลปะร่วมสมัย เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน”

วันที่  

09/09/64

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยพาทุกท่านเติมพลังและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ด้วยการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ร่วมเปิดประสบการณ์ “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” ไปกับผู้ประกอบการสร้างสรรค์ จากจังหวัดระยอง ราชบุรี และเชียงราย ในการพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม  ด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่น ที่จะเป็นต้นแบบของการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้ประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ สามารถรับชมวิดีโอฉบับเต็มทั้ง 4 ตอน ได้ที่

ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดระยอง ตอนที่ 1   https://www.youtube.com/watch?v=cqtMkeeCtLU&t=1s
ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดระยอง ตอนที่ 2
https://www.youtube.com/watch?v=EDR4oMyLZ5E&t=36s
ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดราชบุรี
https://www.youtube.com/watch?v=m33_4ofS9mw&t=86s
ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม “สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน” จังหวัดเชียงราย
www.youtube.com/watch?v=qe1kyfx1T0s&t=428s

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ