ศิลปินสัญจร Site Visit ณ บ้านเกาะกลาง ภายใต้โครงการเมืองศิลปะจังหวัดกระบี่

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ นำคณะศิลปินสัญจร Site Visit ณ บ้านเกาะกลาง ตำบลคลองประสงค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปินร่วมสมัยจังหวัดกระบี่ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมืองศิลปะจังหวัดกระบี่ โดยจัดระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2561

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ