คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สป. วธ. และ สศร. เสริมสร้างเครือข่ายนานาชาติในการขับเคลื่อนงานด้านศิลปะร่วมสมัยของหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. คุณมาริษา เจียรวนนท์ กรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย นำศิลปินต่างชาติ ได้แก่ Mr. Stefano Rabolli Pansera, Mr. Stefan Andersson และ Ms. Claudia Ko เยี่ยมชมหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ พร้อมด้วยข้าราชการ สศร. และ สป.วธ. (ฝ่ายอาคารสถานที่และกองการต่างประเทศ) ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารหอศิลป์แห่งชาติ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และการใช้งานที่ผ่านมา อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2022 OCAC Acquisitions) เมื่อเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องนิทรรศการ ๔ ชั้น ๑ โดยคณะผู้เยี่ยมชมแสดงความสนใจในอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของหอศิลป์แห่งชาติที่มีความครบครันและสวยงาม โดยอาจมีการพิจารณาหารือการใช้งานพื้นที่สำหรับจัดแสดงนิทรรศการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยร่วมกันในอนาคต

แชร์