สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี จ.ภ. (ศิลปินแห่งชาติ)

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี จ.ภ. (ศิลปินแห่งชาติ) โดยมี นายปรารพ เหล่าวานิช ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย ข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ศิลปิน และ แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี ณ วัดตรีทศเทพวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ