สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทรงเป็นประธานเปิดตัวหนังสือ “แนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เล่มที่ ๔” (Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2023-2024) และทรงร่วมเสวนาวิชาการ “การส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล ประจำปี ๒๕๖๖” ณ คิว สเตเดียม ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๒ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทรงเป็นประธานเปิดตัวหนังสือ “แนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เล่มที่ ๔” (Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2023-2024) และทรงร่วมเสวนาวิชาการ “การส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล ประจำปี ๒๕๖๖” ณ คิว สเตเดียม ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ผู้ประกอบการด้านผ้าไทย นักออกแบบ และนิสิต นักศึกษา เฝ้ารับเสด็จ

สำหรับหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เล่มที่ ๔ �(Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2023-2024) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการบริหารด้วยพระองค์เอง มีเนื้อหาว่าด้วยแนวคิด “ความงดงามแห่งความหลากหลาย : Beauties in Diversity” โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ที่มีวัฒนธรรมและเทคนิคการสร้างสรรค์ผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งวัฒนธรรมย่อยทั้งหลายนี้คือต้นทุนทางภูมิปัญญาที่สามารถนำไปใช้เป็นแรงบันดาลใจ เพื่อพัฒนาและต่อยอดให้กับการสร้างสรรค์ผืนผ้าและผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลาย เป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ นิทรรศการแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย (Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2023-2024) จัดแสดงระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ คิว สเตเดียม ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

แชร์