คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. จัดกิจกรรมเสวนาภายใต้โครงการหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ขับเคลื่อนการส่งเสริมพื้นที่ทางศิลปะและหอศิลป์ ณ จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 13:00 น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยภูเก็ต จ.ภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา ในหัวข้อ “การส่งเสริมพื้นที่ทางศิลปะและหอศิลป์ ด้วยการจัดนิทรรศการและมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ” ภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้รับเกียรติจากนางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็จ นายอริญชย์ รุ่งแจ้ง ศิลปินศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2563 ผศ. วุฒิกร คงคา อาจารย์คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และนายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ นายกสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) เป็นวิทยากร โดยมีนายสุบิน เมืองจันทร์ นายกสมาคมศิลปินนานาชาติ ภาคใต้ นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ จังหวัดเชียงราย นายพรชัย ใจมา ศิลปินศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2548 นายสัมฤทธิ์ เพชรคง ที่ปรึกษาสมาคมศิลป์ภูเก็จ นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนศิลปินชาวไทยและชาวต่างประเทศ นักศึกษา ประชาชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจเข้ารับฟังการเสวนาฯ

จากนั้นได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติภูเก็ต โดยมีนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายทวีพงษ์ ลิมมากร ศิลปินเอก จ.ภูเก็ต ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และสมาคมศิลป์ภูเก็จ ร่วมในพิธีฯ

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ