คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. จับมือกรมศิลปากร หารือเรื่องการขออนุญาตใช้สถานที่โบราณสถานในการจัดแสดงผลงานในโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chieng Rai 2023

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยอาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯคณะผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และภัณฑารักษ์ เข้าพบนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมคณะผู้บริหาร เพื่อหารือเรื่องการขออนุญาตใช้สถานที่โบราณสถานในการจัดแสดงผลงานในโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chieng Rai 2023 โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ทางสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและคณะผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และภัณฑารักษ์ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ พร้อมทำงานร่วมกับนักอนุรักษ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมโบราณ เพื่อหาแนวทางของการสร้างสรรค์ ติดตั้งและรื้อถอนผลงานของศิลปินที่ไม่ส่งผลกระทบต่อโบราณสถานต่อไป

แชร์