คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร.จับมือที่ปรึกษาด้านแฟชั่น 3 ท่าน ได้แก่ แฟชั่นดีไซเนอร์ แฟชั่นสไตลิสต์ และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟชั่น ร่วมประชุมคัดเลือกผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ : การออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกายร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30 น. นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ : การออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกายร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 / 2567 โดยมีนายหิรัญกฤษฏิ์ ภัทรบริบูรณ์กุล นักออกแบบเครื่องแต่งกาย นายวชิรปาณี มากดี แฟชั่นสไตล์ลิสต์ และนายศิวัจน์ เลิศศศิศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟชั่น และข้าราชการของศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาความงดงามของผ้าทางภาคใต้ ด้านการออกแบบ สร้างสไสต์ และการสร้างแบรนด์ เพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการผ้าไทยในพื้นที่ภาคใต้ ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์