สศร. จับมือเครือข่ายหอศิลป์และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาค ขับเคลื่อนงานศิลปะร่วมสมัยในพื้นที่

วันเสาร์ที่ 1 ก.ค. 2566 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “เขาก็มีชีวิต” (WITHIN) THE PLACE ณ เดอลาแป อาร์ท สเปซ จ. นราธิวาส หนึ่งในหอศิลป์ที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานของหอศิลป์และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาค ภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2566 นิทรรศการดังกล่าวเป็นผลผลิตจากการดำเนินโครงการศิลปินในพำนัก “Part to Pass Artist in Residency #1” โดยศิลปินจากต่างพื้นที่ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 ราย ได้แก่ คุณณัท เศรษฐ์ธนา คุณสิทธิกร ขาวสะอาด และคุณณัฐนันท์ ศรเฉลิม ได้ลงพื้นที่ จ. นราธิวาส และ จ.ใกล้เคียง เพื่อเรียนรู้เรื่องราววิถีชีวิต ความหลากหลายของพื้นที่ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะที่จัดแสดงในนิทรรศการนี้ ในการนี้ ดร.ปรัชญ์ พิมานแมน ผู้อำนวยการเดอลาแป อาร์ท สเปซ ได้ให้เกียรติเป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมี นายฐปนัท วงศ์ศานติบูรณ์ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ศิลปินในพื้นที่ และแขกผู้เกียรติเข้าร่วมงานดังกล่าว นอกจากนี้แล้ว นายประสพ เรียงเงิน ผอ. สศร. และคณะ ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส ที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของเมืองและวีถีชีวิตของผู้คนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีนายฐปนัท วงศ์ศานติบูรณ์ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสนำชม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ