สศร.จับมือไอคอนสยาม จัดเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพฯ (BAF) ครั้งที่ 9 สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เปิดพื้นที่การเรียนรู้นำมิติทางวัฒนธรรมร่วมสมัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่การเป็นศูนย์กลางเทศกาลศิลปะนานาชาติ

วันที่  

05/03/67

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ร่วมกับไอคอนสยาม (ICONSIAM) และเครือข่ายฯ จัดเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพฯ หรือ Bangkok Art Festival (BAF) ครั้งที่ 9 ระยะที่ 2 ขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2567 เวลา 16.00–22.00 น.ณ ริเวอร์พาร์ค ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้ และนำการแสดงศิลปะร่วมสมัย ที่หาชมได้ยากมาสร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมาย พร้อมทั้งจำหน่ายผลงานศิลปะส่งเสริมอัตลักษณ์ไทย โดยศิลปิน ศิลปาธร นักออกแบบผลิตภัณฑ์ และเครือข่ายฯ ผ่านกิจกรรม Workshop และการแสดงร่วมสมัยที่น่าสนใจ เช่น การทำพัดสานจากวัสดุ upcycling /การทอผ้าด้วยกี่จิ๋ว /“Stone Painting with Oracle card”/การ Paint ผ้าจากสีธรรมชาติ/เทคนิคการวาดภาพสีน้ำและการจัดสวนในขวดแก้ว เป็นต้น พร้อมด้วยการแสดงร่วมสมัย “Art Rock Performance” โดย ประมินทร์ ตั้งมี /“ธำรงคงรากไทย” โดย นายธนาธิป บริพันธ์ /มรดกใหม่ผลิใบบิ๊กแบนด์ โดย บทละคร จันทร์เรือง / “เปิดวงส่งไหเอ้ดอกคูน” โดย นายกิติศักดิ์ เผ่าดิษฐ์/Mime & Object Theatre โดย คณะละคร ทาเล่นโชว์ เธียเตอร์ /“ยลศิลป์ถิ่นล้านนา” โดย นางสาวณัฐธันยา ฮาดิ /Handpan & Electric Koto Set โดย Annmanee & Baankjork / “สวรรค์อันดามัน” โดย นายธัญธร ทรัพย์สมบูรณ์

นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีร่วมสมัย Feroci Philharmonic Light Orchestra โดย ดำริห์ บรรณวิทยกิจ/ Mini concert บทเพลงลูกกรุงสุดคลาสสิค “กรุงเทพ..เมืองฟ้าอมร” และการแสดงหุ่นละครเล็ก ตอน “จับนาง” โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร /การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย ชุด “The Movement” โดย นายมานพ มีจำรัส ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง /การแสดงหุ่นละครเล็กร่วมสมัย ชุด “จับลิงหัวค่ำ” /การแสดงร่วมสมัย “Contemporary of Thai Dance” โดย นายสิทธิโชค อบเชย /การแสดงนาฏมวยไทยและ มินิคอนเสิร์ต มนต์รักลูกทุ่ง เป็นต้น

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกัน“ชม ช็อป ชิล”และค้นหาแรงบันดาลใจ ในงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพฯ (BAF) ครั้งที่ 9” วันที่ 6-10 มีนาคม 2567 เวลา 16.00–22.00 น. ณ ริเวอร์พาร์ค ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ