คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. จับมือ มูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อสังคม นำ “Puppet Innovation” หุ่นร่วมสมัยที่ใช้นวัตกรรมในการสร้างแสดงโชว์ ณ เมืองโคราช ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองศิลปะ [นครราชสีมา]

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการการพัฒนาศิลปะหุ่นร่วมสมัย Puppet Innovation โดยมี ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคโนธานี ฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม และนางสาวนาตยา อุดร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะ โดยมีการจัดแสดงหุ่น Giant Puppet ZEMA ขนาดความสูงมากกว่า 2 เมตร พร้อมทั้งชมการแสดงละครหุ่นร่วมสมัย Puppet Innovation ตอน เพื่อนต่างดาว และร่วมกิจกรรม work shop หุ่นศิลป์ดินปั้น หุ่นดินจากดินด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา ณ NSM Science Square at Korat อาคารกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดย กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองศิลปะ [นครราชสีมา] เพื่อขับเคลื่อนงานศิลปะร่วมสมัย ในการสร้างสรรค์สังคม เศรษฐกิจและกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมผลงาน graffiti ณ กำแพงนครชัย ที่ศิลปินกว่า 40 คน ทั้งชาวไทยและต่่งชาติได้ร่วมสร้างสรรค์ อันเป็นจุด check in ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองโคราช

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ