Facebook Logo

สศร.ชวนมา “กวาคีลา” เปิดโลกดนตรีชาติพันธุ์ เสริมแกร่ง Soft power ไทย

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย บูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีชาติพันธุ์ “กวาคีลา : เป่า ร้อง กลอง รำ เปิดโลกวิถีวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์เมืองเชียงราย” อันเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ อินทนิเวศ หัวหน้าโครงการกล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการจัดกิจกรรมดังกล่าว อาทิ นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ นางกฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ นางสาวมนุพร เหลืองอร่าม นายอังกฤษ อัจฉริยะโสภณ ภัณฑารักษ์

ภายในงานจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “ดนตรีชาติพันธุ์ : แนวทางการพัฒนาสู่การเป็น Soft power ของชาติ” วิทยากรโดยคุณภานุทัต อภิชนาธง (ครูแอ๊ด เดอะสะล้อ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรัตน์ สิริรัตนพันธ จากวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต และกิจกรรมการแสดงดนตรีชาติพันธุ์ โดยนักดนตรีและนักแสดงจาก 10 กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย ชาติพันธุ์ลาหลู่บาเกียว ชาติพันธุ์อาข่า ชาติพันธุ์ลีซู ชาติพันธุ์ดาราอ้าง ชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ชาติพันธุ์ลั๊วะ ชาติพันธุ์อิ้วเมี่ยน ชาติพันธุ์ม้ง ชาติพันธุ์คะฉิ่น และชาติพันธุ์ขมุ รวมถึงกิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ ภายในงาน อาทิ การแสดงทางวัฒนธรรมการละเล่น โล้ชิงช้าจากกลุ่มชาติพันธุ์ฮาข่า การแสดงบทเพลงร่วมสมัย โดยวงโยธวาทิตเยาวชน การแสดงกลองหลวงล้านนา โดยคณะกลองหลวงวัดปางหมอปวง อ. เชียงแสน การแสดงดนตรีปี่พาทย์พื้นเมือง โดยวงดนตรีนาคนครศิลป์ รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ

สศร. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้อีก 1 วันเท่านั้น คือ วันที่ 7 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 -20.30 น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM)

แชร์