คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. ติดตามการดำเนินงานโครงการ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

2 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายนางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมกิจกรรมและติดตามงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ร่วมกับ นางกฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ นางสาวมนุพร เหลืองอร่าม และนายอังกฤษ อัจฉริยโสภณ ภัณฑารักษ์ โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมเป่าแก้ว Glass Studio on Tour จัดโดย BGC Studio สนับสนุนโดยบางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศิลปิน Soe Yu Nwe ณ พิพิธภัณฑ์บ้านดำซึ่งเป็นศิลปินในโครงการฯ ที่จัดแสดงผลงานเซรามิกผสมแก้วในครั้งนี้ และเข้าร่วมพิธีเปิดพาวิลเลียนของพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่วอร์ซอ นิทรรศการ Primary Forms ณ ศูนย์โอท็อปข้างศาลากลางเก่า จัดโดย Sebastian Cichocki และ Helena Czernecka ภัณฑารักษ์ และศิลปินพิเศษจากโปแลนด์ โดยนิทรรศการนี้มีเป้าหมายมุ่งเน้นกระบวนการการหาคำตอบและความหมายที่ไม่ตายตัว โดยผลงานการจัดแสดงร่วมสร้างโดยเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย นอกจากนั้น ได้ตรวจสอบความเรียบร้อย การจัดแสดงงาน ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM) โดยได้มีการประชุมหารือร่วมกับกลุ่ม Docent ประจำสถานที่ เพื่อรับทราบข้อมูลปัญหาอุปสรรค และเตรียมพร้อมรับ นักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเข้าชมงานเป็นจำนวนมาก ในช่วงเทศกาลที่กำลังจะมาถึง และตรวจเยี่ยมพาวิลเลียนอื่นในโครงการ ได้แก่ ศาลาสล่าขิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย /ศาลา Pluviophile สายฝนและสถานะของผู้ถูกกำหนด ณ สวรรค์บนดิน /ศาลา Production Zomia ณ บ้านสิงหไคล

แชร์