Facebook Logo

สศร. ติดตามการดำเนินงานพัฒนาเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย ของนักออกแบบไทย ในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดยะลา

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์พร้อมข้าราชการของศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ลงพื้นที่ไปยังร้านศรียะลาบาติก ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โดยมีนางอภิญญา สุวรรณ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา ให้การต้อนรับและ ร่วมสังเกตการณ์ในการพัฒนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จาก คุณทรงวุฒิ ทองทั่ว นักออกแบบในโครงการพัฒนาเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย ร่วมกับกลุ่มทอผ้าในชุมชน ซึ่งมีหัวข้อการออกแบบลายผ้าบาติกในการใช้สีธรรมชาติพิมพ์ลงบนผ้ายีนส์ โดยคุณทรงวุฒิ ทองทั่ว มีแนวคิดในการออกแบบลายผ้าครั้งนี้ คือ เรื่องปัญหาโลกร้อน การที่ประเทศต่าง ๆ มีภูเขาไฟระเบิดและส่งผลให้น้ำแข็งในมหาสมุทรแอนตาร์กติก้า ละลายอย่างรวดเร็ว ซึ่งอยากให้ทุกคนตระหนักในเรื่องนี้ จึงเกิดเป็นลายลาวาบนผ้ายีนส์ และใช้สีธรรมชาติพิมพ์ลงบนผ้ายีนส์ อุปกรณ์ที่ใช้พิมพ์ลาย ได้แก่ ลายแม่พิมพ์ไม้ที่ใช้พิมพ์เทียนลงบนผืนผ้า ทำมาจากไม้มะม่วงป่าและไม้ขาวดำ ซึ่งมีความแข็งแรงและเหนียว ซึ่งอาจารย์ปิยะ สุวรรณพฤกษ์ ผู้ประกอบการร้านศรียะลาบาติก กล่าวว่า การได้รับโจทย์ในการทำงานกับผ้ายีนส์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบมาพัฒนาจึงทำให้ลองเปิดใจ ว่าสามารถสร้างสรรค์สินค้าที่แตกต่าง เพิ่มมุมมองและแนวคิดของการทำงาน เพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ในทางการตลาดได้ต่อไป

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ