สศร.ประชุมเตรียมพร้อมคณะทำงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Chiang Rai 2023 วันที่ 9 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี โดยมีนางเกษร กำเนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อให้การเปิดงาน เป็นด้วยความเรียบร้อย ยิ่งใหญ่ ได้มาตรฐานในระดับสากล สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในเวทีโลก

แชร์