คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. ร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ ภัณฑารักษ์และศิลปิน เตรียมความพร้อมเร่งขับเคลื่อนการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ พร้อมด้วย นางสาวมนุพร เหลืองอร่าม และนายอังกฤษ อัจฉริยโสภณ ทีมภัณฑารักษ์ ในการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 และข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และคณะศิลปิน ได้ร่วมลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ในอำเภอเชียงแสนและอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้แก่ วัดพระธาตุผาเงา และพิพิธภัณฑ์ผ้าทอล้านนาเชียงแสน ศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและการทอผ้าพื้นเมือง / กลุ่มผ้าทอไทยลื้อบ้านวังลาว อำเภอเชียงแสน ศึกษาศิลปะการทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลื้อ / อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ศึกษาตำนานท้องถิ่นและปฏิบัติการกู้ภัยในถ้ำซึ่งมีชื่อเสียงในระดับโลก / เยี่ยมชมงาน Chiang Rai Art Festival 2023 และติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (Chiang Rai International Art Museum: CIAM) / พิพิธภัณฑ์บ้านดำ เข้าเยี่ยมชมผลงานศิลปะของ อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินผู้มีความสำคัญยิ่งของจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะจัดวางแสงและเสียง “Light of Life” ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง

แชร์