คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative City Network) กรุงเทพมหานคร เมืองด้านการออกแบบ (City of Design)ในเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ ๒๕๖๖ (Bangkok Design Week 2023)

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative City Network) กรุงเทพมหานคร เมืองด้านการออกแบบ (City of Design)ในเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ ๒๕๖๖ (Bangkok Design Week 2023) ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEA) ภายใต้แนวคิด Urban “nice” zation เมือง-มิตร-ดี
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น ๓ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประชุมหารือกับ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี ปี ๒๕๕๐ และคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธนพล เศตะพราหมณ์ และข้าราชการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในการเตรียมการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีร่วมสมัย “ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีนในไทยผ่านบทเพลง A Musical Journey Through A Century of Yaowarat” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าประตูตลาดเก่าเยาวราช ถนนเยาวราช กรุงเทพฯ

แชร์