Facebook Logo

สศร. ร่วมกับสำนักงบประมาณลงพื้นที่ที่จะใช้แสดงงานและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) พร้อมด้วยผู้บริหาร สศร. ร่วมกับนายธเนศ เพชรโชติ รักษาการนักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ สำนักงบประมาณ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ ลงพื้นที่ที่จะใช้แสดงงานและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยมี คุณอังกฤษ อัจฉริยโสภณ และ คุณมนุพร เหลืองอร่าม ภัณฑารักษ์ ร่วมลงพื้นที่ดังกล่าว ดังนี้ ท่าเรือเวียงเชียงแสน และสวนเรือนรับรอง ร.9 , พร้อมเยี่ยมชมหอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ เยี่ยมชมบ้านศิลปิน อ.สมลักษณ์ ปันติบุญ ศิลปินปั้นดินแห่งเชียงราย ณ ดอยดินแดง ,เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ณ วัดร่องขุ่น

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ