คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. ร่วมกับ มรภ. ภูเก็ต ผลักดันศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ผ่านการแลกเปลี่ยนกับศิลปินแห่งชาติ และศิลปินแนวหน้าของไทย ครั้งที่ ๑๕ ภายใต้หัวข้อ ศิลป์เชื่อมสัมพันธ์ | ART CONNECTING

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2550 นายปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 คณะกรรมการโครงการฯ พร้อมด้วยนางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ ได้เข้าชมบรรยากาศการสร้างสรรค์งานของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ เพื่อให้คำแนะนำและกำลังใจกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจากถือเป็นการสร้างสรรค์งานวันสุดท้าย ก่อนเข้าสู่การนำเสนอผลงานและตัดสินรางวัลในวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ นี้

โดยผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการทุกชิ้นจะนำมาจัดแสดงนิทรรศการ ณ สำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อเผยแพร่ความสามารถของน้อง ๆ ในโครงการต่อไป

แชร์