คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. ร่วมกับ มรภ. ภูเก็ต ผลักดันศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ผ่านการแลกเปลี่ยนกับศิลปินแห่งชาติและศิลปินแนวหน้าของไทย ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ ศิลป์เชื่อมสัมพันธ์ | ART CONNECTING

เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 นายอริญชย์ รุ่งแจ้ง ศิลปินศิลปาธร ประจำปี พ.ศ.2563 พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา เป็นวิทยากร กล่าวบรรยาย เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและ ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ ในโครงการ ฯ ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการของโครงการ ฯ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเข้าร่วมงาน อาทิ ดร. กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2540 ศาสตราจารย์เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2550 ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม อาจารย์ประจำ วิชาเอกศิลปะและการออกแบบ นายสัมฤทธิ์ เพชรคง ศิลปิน โดยคณะกรรมการของโครงการ ฯ ได้ชมบรรยากาศการสร้างสรรค์ผลงานของผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมให้กำลังใจแก่น้อง ๆ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

แชร์