คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. ร่วมกับ สวจ. กระบี่ เยี่ยมชมและประเมินแนวทางพัฒนาศักยภาพพื้นที่ทางศิลปะร่วมสมัยของจังหวัดกระบี่ เพื่อช่วยยกระดับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในพื้นที่อย่างยั่งยืน

วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2566 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) พร้อมด้วยนายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ น.ส.สมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ และคณะเจ้าหน้าที่จาก สศร. และ สวจ. กระบี่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมและสำรวจข้อมูลพื้นที่แหล่งศิลปะร่วมสมัยในเขตจังหวัดกระบี่ ได้แก่ ผลงานประติมากรรมที่เกิดขึ้นจากการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 ซึ่งได้ติดตั้งไว้ ณ พื้นที่ต่างๆ รวมทั้งผลงานประติมากรรมอื่นๆ ที่จังหวัดกระบี่ได้ติดตั้งไว้ และพื้นที่บริเวณ Krabi Art Space ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ซึ่งกลุ่มศิลปินกระบี่ใช้ในการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งประเมินศักยภาพและความพร้อมเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาศักยภาพพื้นที่ทางศิลปะร่วมสมัยเหล่านี้ของจังหวัดกระบี่ ให้สามารถยกระดับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในอนาคต

แชร์