คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. ร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ต ผลงานประพันธ์เพลง โดย ศิลปินศิลปาธรและศิลปินแห่งชาติ และการแสดงจากนักโอโบระดับโลก

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น. นางสาวณุภัทรา จันทวิช หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย พร้อมด้วยนางสาวณัฏฐิกา ณ ระนอง หัวหน้ากลุ่มบริการจัดการหอศิลป์ ผู้แทนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมชมคอนเสิร์ต Bohemian Rhapodies ประกอบด้วยบทเพลง “The Maritime Empires” ผลงานการประพันธ์ของ ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร ศิลปินศิลปาธร และศิลปินแห่งชาติ บรรเลงโดย Thailand Philharmonic Orchestra และการแสดงบทเพลง Oboe Concerto โดย Christoph Hartmann นักโอโบจาก Berlin Philharmonic Orchestra อำนวยเพลงโดย Gudni Emilsson ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ