คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. ร่วมชมนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ณ SAC Gallery ซอยสุขุมวิท 39 กรุงเทพฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน เข้าร่วมชมนิทรรศการ Invisible Town I เมืองลับแล นิทรรศการเดี่ยวของมาเรียม ธิดารัตน์ จันทเชื้อ ณ SAC Gallery ซอยสุขุมวิท 39 กรุงเทพฯ

มาเรียม เป็นศิลปินหญิงชาวมุสลิมที่มีพื้นเพอยู่ในย่านอ่อนนุช เขตประเวศ กรุงเทพฯ การเติบโตมาในชุมชนที่มีโรงงานแยกขยะทำให้ศิลปินสนใจนำเสนอประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ซ่อนอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ที่ซึ่งปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการกล่าวถึงหรือแก้ไขอย่างจริงจัง นิทรรศการนี้นำเสนอเส้นทางการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน เริ่มจากช่วงแรกที่ศิลปินใช้เทคนิคการปักด้ายลงบนผ้าสีดำหรืออาบาย่า (ผ้าสำหรับเครื่องแต่งกายของสตรีชาวมุสลิม) และได้พัฒนาสู่การใช้ผ้ามัดย้อมและผ้าพิมพ์ลายที่สีสันและลวดลายที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ ศิลปินยังได้นำเสนอผลงานประติมากรรมและจิตรกรรมจัดวางในรูปแบบใหม่ ที่ใช้วัสดุต่าง ๆ ที่พบรอบ ๆ ชุมชนของเธอ เช่น เหล็กดัด ลวด กระดาษลัง กล่องนม และกระป๋องเครื่องดื่ม มาสร้างสรรค์งานในรูปแบบใหม่ เพื่อสะท้อนปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ศิลปินได้อาศัยและเติบโตมา นิทรรศการฯ จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 23 มีนาคม 2567

นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการ Eleganza Extravaganza Cats I วิฬาร์ วิลิศมาหรา ของวิภู ศรีวิลาศ ศิลปินผู้มักหยิบยกนิทานพื้นบ้านและวรรณคดีไทยมาตีความและบอกเล่าใหม่ผ่านผลงานเซรามิก โดยในนิทรรศการนี้ ศิลปินนำเสนอตัวละคร นางวิฬาร์ จากบทละครนอกเรื่องไชยเชษฐ์ มาตีความใหม่ผ่านมุมมองของเควียร์ (Queer) ในยุคปัจจุบัน โดยจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2566 – 16 มีนาคม 2567 ณ SAC Gallery ซอยสุขุมวิท 39 กรุงเทพฯ

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ