สศร.ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายศิลปินหมอลำ เพื่อเตรียมจัดทำข้อมูลขึ้นทะเบียนระดับชาติและระดับนานาชาติ พร้อมร่วมงานมหกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เดินแบบแฟชั่นผ้าไหม ณ จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายศิลปินหมอลำ เพื่อเตรียมจัดทำข้อมูลขึ้นทะเบียนระดับชาติและระดับนานาชาติ ณโรงแรมกรีนโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น โดยผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้มอบผู้แทนของศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน เข้าร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าว พร้อมร่วมชมการแสดงเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าไหม ในงานมหกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเดินแบบแฟชั่นผ้าไทย ประจำปี 2566 ณ เวทีกลาง หน้า ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

แชร์