สศร. ร่วมมือกับผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ ภัณฑารักษ์และศิลปิน เตรียมความพร้อมเร่งขับเดินหน้าการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา15.00 น.นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการฯกับคุณกฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ คุณมนุพร เหลืองอร่าม และคุณอังกฤษ อัจฉริยโสภณ ภัณฑารักษ์ การจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 พร้อมด้วย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลป ศิลปิน ข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วม ณ จังหวัดเชียงราย

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ