คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. ร่วมมือกับผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ ภัณฑารักษ์และศิลปิน เตรียมความพร้อมเร่งขับเดินหน้าการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

วันที่  

25/04/66

วันที่ 20-25 เมษายน 2566 คุณกฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ คุณมนุพร เหลืองอร่าม และคุณอังกฤษ อัจฉริยโสภณ ภัณฑารักษ์ การจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และศิลปิน ร่วมสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ในพื้นที่อำเภอเชียงแสนและอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้แก่

– วัดพระสิงห์ วัดพระแก้ว และพิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสนแก้ว วัดเก่าแก่ของจังหวัดเชียงราย

– ศาลากลางเก่า จังหวัดเชียงราย

– วัดพระธาตุจอมกิตติ

– กระดาษสาจินนาลักษณ์

– พิพิธภัณฑ์ทหาร มลฑลทหารบกที่ 37 บ้านที่สร้างโดยหมอ วิลเลียม เอ. บริกซ์ อดีตที่พำนักของจอมพล ป. พิบูลสงคราม

– ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (Chiang Rai International Art Museum: CIAM)

– พิพิธภัณฑ์บ้านดำ เยี่ยมชมผลงานศิลปะของ อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินสำคัญของจังหวัดเชียงราย

– เยี่ยมชมหอคำและแกลเลอรี ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง

– เยี่ยมชมพื้นที่ ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย

– พิพิธภัณฑ์และโกดังของสำนักงานยาสูบเชียงราย การยาสูบแห่งประเทศไทย

– วัดพระธาตุดอยเขาควายแก้ว ต้นกำเนิดของตำนานแมงสี่หูห้าตา

– สะดือเมืองเชียงราย หรือเสาหลักเมือง อันเป็นสัญลักษณ์การก่อตั้งชุมชน

– วัดร่องขุ่น ที่ออกแบบและสร้างโดย

เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินคนสำคัญของจังหวัดดชียงราย

– งานรดน้ำดำหัวของขัวศิลปะ ร่วมกับศิลปินเชียงราย

– วัดร่องเสือเต้น

– หอฝิ่นและบ้านฝิ่น อำเภอเชียงแสน

– พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเชียงแสน วัดป่าสัก วัดพระธาตุเจดีย์หลวง วัดพระธาตุจอมกิตติ

-หอศิลป์ไตยวน ก่อตั้งโดยอาจารย์ฉลอง พินิจสุวรรณ

– สวนวิวิฒนาการ พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง และหอศิลป์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

– เข้าพบอาจารย์สุทธิ มลิทอง อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาของจังหวัดเชียงราย

– วัดพระธาตุดอยกองข้าว

– เข้าพบคุณพ่อปรีชา ผู้เชี่ยวชาญเรื่องป่า และปราชญ์ท้องถิ่น ชุมชนห้วยหินลาดใน โดยร่วมสำรวจพื้นที่ทางธรรมชาติและการเกษตรของชุมชน

– ศูนย์วัฒนธรรมนิทัศน์และพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงราย 750 ปี

– ศูนย์เยาวชนเชียงรายและศูนย์แผ่นดินไหว

– สวนไม้งามริมน้ำกก

– พิพิธภัณฑ์ชนเผ่าพื้นเมือง ซากุระ ฮามายะ

– โบสถ์บ้านอธิฐาน

การลงสำรวจพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยภาคีเครือข่ายในพื้นที่พร้อมเดินหน้าสนับสนุนการจัดงานมหกรรมฯ ซึ่งจะเกิดขึ้นในปี 2566

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ