คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. ร่วมสนับสนุนและเข้าชมการแสดง The Rite of Spring Concert and Dance

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมาย ให้นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมเป็นเกียรติเข้าชมการแสดง The Rite of Spring Concert and Dance สร้างสรรค์โดย นายพิเชษฐ กลั่นชื่น ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง

การแสดงดังกล่าว ยังเกิดจากความร่วมมือของศิลปินไทย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และนักเต้นของพิเชษฐ กลั่นชื่น แดนซ์ คอมพานี กับศิลปินชาวต่างประเทศ ร่วมกับการเดี่ยวเปียโน ๔ มือ โดยมี Tamayo Ikeda ศิลปินนักเปียโนชาวญี่ปุ่น และ Gwendal Giguelay ศิลปินนักเปียโนชาวฝรั่งเศส ในบทเพลง Rite of Spring ของ Igor Stravinsky ซึ่งเป็นการเต้นโขน จากวรรณกรรม เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ทศกัณฐ์ล้ม โดยใช้การผสมผสานภาพที่จะเกิดจากแสงและเงาจากตัวหนังใหญ่ นําเรื่องราวของรามเกียรติ์ตอนสีดาลุยไฟ มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบท่าเต้น

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ