คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร ณ พระที่นั่ง

พุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าพบ นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เพื่อแสดงความยินดี พร้อมทั้งเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกให้แก่ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ในสังกัดกรมศิลปากร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

ทั้งนี้กิจกรรม ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ ๒๗ -๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

แชร์